Aktuálně COVID-19

SDĚLENÍ DIECÉZNÍHO BISKUPA DUCHOVNÍM Z 9. ŘÍJNA 2020

Usnesením ze dne 8. října 2020 vláda znovu rozhodla o omezení počtu účastníků bohoslužeb,
a to na nejvýše 10 osob ve vnitřních prostorech a 20 osob ve vnějších prostorech,
včetně celebranta a asistence.
Opatření platí od pondělí 12. října 2020 přinejmenším do neděle 25. října včetně.
Od 19. října je na svatbách či pohřbech povoleno maximálně 30 účastníků.
Vzhledem k tomu, že k tomuto rozhodnutí je vážný důvod, jímž jsou lidské životy a zdraví,
všechny Vás prosím, abyste i tato omezení respektovali a zároveň aktivně hledali způsoby,
jak duchovní život ve farnostech udržet v náhradních formách.
Všem, kdo se nebudou moci nedělní bohoslužby kvůli opatřením zúčastnit
je udělen dispens od povinné účasti.
Pamatujme však na to, že rozhodně nejde o dispens od života z víry a svátostí.

Číst dál