Opatření vyplývající z vyhlášení nouzového stavu vládou ČR

Z důvodů vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodl diecézní biskup Mons. Jan Vokál
o zrušení všech (tedy nejen nedělních) bohoslužeb, společných pobožností, duchovních obnov,
modlitebních setkání a jiných shromáždění v kostelích, kaplích a ostatních veřejných prostorách
na území Královéhradecké diecéze. Toto nařízení trvá až do odvolání.
Kněží budou sloužit Mše svaté soukromě, tedy bez účasti lidu a na úmysly,
na něž by byly slouženy veřejně.

Proto až do odvolání se v kostele Narození P. Marie v Trutnově, v kostele sv. Petra a Pavla v Poříčí
a v kostele Nejsvětější Trojice v Žacléři nebudou konat žádné bohoslužby.
ICLic. ThLic. Ján Kubic – arciděkan